fbpx

Eduskunta päätti tartuntalain pääosin väliaikaisista muutoksista. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, jonka myötä kokoontumisrajoitukset kiristyvät ja asiakastilojen käyttöä rajoitetaan Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kuntien alueilla 20.8.2021 alkaen. Päätös on voimassa 12.9.2021 saakka.

Tartuntalain muutoksilla annetaan kunnille ja aluehallintovirastoille toimivaltuuksia valvoa ja tarvittaessa rajoittaa myös yksityisen elinkeinonharjoittajan toimintaa, mikäli se olisi välttämätöntä epidemian ehkäisemiseksi. Tässä selvityksessä Talli Gym esittää toimitiloissaan käytössä olevat toimintamallit, joilla eduskunta vastauksessaan 58 c § edellyttää. Yrityksemme tiloissa asioidessa alla mainitut yleiset hygieniatoimenpiteet ovat velvoittavia kaikissa asiakastiloissa kaikille tiloissamme asioiville.

Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi Talli Gymissä.

  • 1)  Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien pesemiseen saippualla vesipisteillä wc-tiloissa, pukutiloissa sekä kuntosalin vesipisteellä. Käsidesiä on tarjolla heti sisääntulossa sekä käsidesipulloja löytyy näiden lisäksi siten, että käsidesin käyttö on mahdollista kaikkialla toimitiloissamme lisäämään käsihygieniaa. Kuntosalilla on desinfiointiaineet ja paperit välineiden putsaamista varten. Tämä hoidetaan jokaisen laitteen tai välineen käytön jälkeen välineen käyttäjän toimesta.
  • 2)  Asiakkaille ja osallistujille on annettu riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet. Henkilökuntamme on ohjeistettu henkilöstötiedottein ohjeistamaan sekä valvomaan näiden toimenpiteiden toteutumista käytännössä.
  • Kulunvalvonnan avulla seuraamme kävijämääriä.
  • 3)  Tilojen ja pintojen puhdistamista on tehostettu seuraavilla toimenpiteillä. Tilamme siivotaan 7 kertaa viikossa. Jo ennestään kattava siivousohjelmamme on päivitetty mm. kosketuspintojen pesemisen ja desinfioinnin osalta. Roskapisteitä ja desinfiointipisteitä on lisätty ja niitä löytyy kuntosalin puolelta useita. Puhdistukseen ja desinfiointiin käytetään desinfioivia pesuaineita.
  • 4) Tilojen kävijämääriä seurataan niin, että turvavälien pitäminen on mahdollista.
  • 5) Noudatamme vahvaa kasvomaskisuositusta aula- ja pukuhuonetiloissa.

Tämän lain mukaiseen valvontaan osallistuvilla viranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 59 a—59 d §:n mukaisen valvonnan toteuttamiseksi välttämättömät tiedot siltä, johon kohdistuu 58 c tai 58 e §:ssä säädetty velvoite sekä siltä, johon on kohdistettu 58, 58 d, 58 f tai 58 g §:n nojalla päätös. Tiedot on annettava viivytyksettä ja maksutta.

59 e § mukainen oikeus saada tietoja toteutuu Talli Gymissä 58 c § mukainen selvitys on yllä ja teemme yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa sen osalta, mikäli tarve sen vaatii. Yhteyshenkilö yrityksessämme on ja tietoja antaa: Heidi Lehto, puh: 0408302569 info@talligym.fi

Talli Gym (Big Field Gym Oy) sitoutuu 58 c § säädettyjen velvollisuuksien ja rajoitusten sekä niitä koskevien päätösten noudattamiseen toiminnassaan covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi.